Forstå dine ansatte med en insights Discovery profil

21. maj 2022 Slået fra Af ad-mi-nist
Forstå dine ansatte med en insights Discovery profil

God ledelse er at forstå sine ansatte. Det giver dig nemlig mulighed for at indrette en hverdag og uddelegere opgaver, som giver dine ansatte bedst mulighed for at trives, så de leverer optimalt på arbejdspladsen. Til gavn for både du og dem. Det er sådan set ikke noget nyt. Derfor kender du allerede værktøjer som medarbejderudviklingssamtaler, også kaldet MUS, som bruges flittigt som en slags forventningsafstemning mellem leder og ansatte. Der er arbejdsmiljøvurderinger og tillidsrepræsentanter og meget andet, der er sat i verden for at sørge for, at medarbejderne har det så godt som muligt. Men selv om det er gode ting, giver de sjældent de optimale muligheder for at se fremad, da fokus ofte er på, hvad der er sket i fortiden.

Benyt dig af en insights discovery profil

Med en insights Discovery profil, kan du lære dine medarbejdere bedre at kende, og dermed finde ud af, hvad der kendetegner dem, så du kan tage hensyn til det, når du bygger dit team, tilrettelægger en hverdag og sammensætter arbejdsgrupper.

En insights disovery profil er bare en af de ting, Expand tilbyder, men vi har meget mere at byde på i vores univers. Alt sammen med fokus på, at udvikling af mennesker og organisationer ikke sker som noget ”ved siden af forretningen”, men netop med afsæt i forretningen og det system, som både individ, team og organisation er en del af. Derfor tør vi godt sige, at Expand gør dig til en bedre leder.

Lær dine medarbejdere at kende

Alle mennesker er forskellige og deres helt egne. Alligevel har forskning vist os, at vi deler mange af de samme karakteristika på tværs af grupper, og at det godt kan lade sige gøre at inddele os i forskellige personlighedsprofiler, som kan være et udgangspunkt i det optimale samarbejde.

Insights Discovery er et psykometrisk analyseværktøj, som er baseret på den jungianske psykologi.

Carl Gustav Jung var en schweizisk psykiater, som udviklede dybdepsykologien og står bag nogle af verdens mest udbredte værktøjer til personlighedsanalyser. Insights Discovery Personprofilen tager udgangspunkt i Jungs personlighedstyper, men bruger let forståelige farvekategorier, som gør værktøjet nemt at bruge. Værktøjet forklarer, hvordan vi som personer foretrækker at tænke og opføre os. Og det er med den viden i bagagen, at den enkelte medarbejder kan forbedre sine relationer, lede andre mere effektivt og samarbejde mere harmonisk og produktivt i et team.

Insights Discovery er nemt at bruge, og det hele begynder simpelt med et spørgeskema på nettet. Begynd allerede i dag.