Handelsbetingelser

Følgende er generelle betingelser for alle produkter og ydelser, leveret af Rønnow Grafisk ApS.

Vi gør en dyd i at give vores kunder et hurtigt og nemt overblik.
Derfor kan du nemt, hvis du ønsker, gå direkte til den sektion du specifikt leder efter.

  • 1) Priser og tilbud:

Alle priser oplyst på hjemmeside, filer og trykt materiale, samt afgivne tilbud – mundtligt som skriftligt – af Rønnow Grafisk ApS, er hhv. i DKR og er som udgangspunkt eksklusiv fragt og moms (med mindre andet er aftalt og udspecificeret).

  • 2) Betalingsbetingelser:

Der udskrives som standard faktura på alle ordrer, når varen afsendes eller afhentes hos Rønnow Grafisk ApS.
Betalingsfristen er 8 dage, med mindre andet er aftalt.

Overskrides betalingsfristen, tillægges et rykkergebyr på 150,- kr. per rykkerskrivelse. Manglende betaling sendes til retslig inkasso efter første rykkerskrivelse er afsendt og betaling stadig ikke har fundet sted.

  • 3) Leveringstid:

Den vejledende leveringstid er 5 – 12 arbejdsdage, afhængig af varetype og ordrens omfang. De fleste varer og ordrer af mindre volumen, kan dog oftest leveres hurtigere.

I nogle tilfælde kan leveringstiden også være længere (f.eks. i tilfælde af, at råmaterialer er i restordre hos grossist eller lignende).

Rønnow Grafisk anvender som udgangspunkt ikke hastetillæg for ekstraordinær hurtig ekspedition og levering, men vi forholder os ved en forespørgsel til, om en ønsket deadline kan overholdes eller ej.

Dog kan det i nogle tilfælde forekomme, at der må betales overtidsarbejde og at en ekspresforsendelse bliver dyrere, end en standardfragt. Dette oplyses og aftales individuelt ved ordreafgivelsen.

  • 4) Fortrydelsesret og fejl i produktionsmateriale efter godkendt korrektur:

Så snart et tilbud er accepteret, der er udskrevet en ordrebekræftelse og en produktion eller levering er iværksat, bortfalder der som standard enhver form for fortrydelsesret. Hvis man ligeledes opdager en fejl i f.eks. tilsendte trykfiler eller efter godkendt korrektur, faktureres man som udgangspunkt for den fulde omproduktion.

Rønnow Grafisk ApS vil dog naturligvis forsøge at gøre en nødvendig omproduktion så økonomisk lempelig for jer som kunde, som overhovedet muligt. Dette redegøres i det konkrete tilfælde

  • 5) Ejendoms- og ophavsret til varer og produktionsfiler:

Rønnow Grafisk forbeholder sig ejendomsret til alle varer, indtil de er betalt, sammen med eventuelle rykkergebyrer mm. Hvis en vare ikke er betalt, er det vores ret at afhente varen og alle tranportomkostninger tilfalder skyldner.

Alle produktionsfiler produceret af Rønnow Grafisk er suverænt virksomhedens ejendom. Det vil sige, at vi ikke er forpligtede til at udlevere dem. Dette gælder naturligvis ikke, hvis filerne er bestilt og faktureret som decideret særskilt ydelse.

  • 6) Forsendelse:

Alle varer leveres med fragtselskaber som GLS, TNT, PostDK eller Danske Fragtmænd. Rønnow Grafisk vælger den bedst egnede transportør til opgaven.

Det er modtagers ansvar at inspicere pakker og påpege evt. transportskader til transportøren med det samme ved modtagelsen, inden der kvitteres. Er skaden synligt omfattende, skal modtager nægte at modtage varen. Rønnow Grafisk ApS tager ikke ansvar for transportskader, hvis der er kvitteret for modtagelsen uden registrering af synlige skader hos transportøren!

  • 7) Reklamationsret:

Der er 8 dages reklamationsret på alle varer. Overskrides denne frist, bortfalder reklamationsretten.

Har en vare defekter, skal denne returneres til Rønnow Grafisk hvis vi beder om det, naturligvis i original emballage og som den er modtaget.

Er en vare taget i brug, bortfalder reklamationsretten.

Rønnow Grafisk betaler naturligvis en eventuel returfragt på en reklamation.

VIGTIGT: storbannere, folier og storformatprint af anden art er oftest i materialer der kan give sig 1-3% på formatet. En afvigelse i en størrelse indenfor denne margin giver ikke anledning til reklamationsret.

  • 8) Returvarer:

Er en vare bestilt, sat i ordre og afsendt, er der i princippet ingen returnerings- og refunderingsret (jf. pkt. 4).

Vi vil dog bestræbe os på, at finde en løsning der tilgodeser begge parter. Dette afklares i den konkrete sag.

  • 9) Ansvar:

Holdbarhed på vores varer er vidt forskellig, individuel og er ofte afhængig af, hvordan varen anvendes og behandles i brugen. Det er kundens opgave at indhendte oplysninger om forventet levetid og optimal behandling af de enkelte produkter.
Rønnow Grafisk tager derfor kun ansvar for dokumenterede løfter om de forskellige produkters holdbarhed og evner.

Vi tager ikke ansvar for for forsinkelser og skader på varer, forårsaget af transportøren.

Rønnow Grafisk tager intet ansvar for beskadigede varer indleveret af køber til efterforarbejdning, for eksempel tøj til tryk.

VIGTIGT – klæbefolier til vinduer:
Nogle højenergiglas tåler ikke at være monteret med folie. Dette er oftest i tilfælde, hvor en rude kan stå delvist i sol og skygge på én gang i løbet af dagen. Rønnow Grafisk tager ikke ansvar for, om en rude tåler monteret folie eller ej. Det er kundens eget ansvar at indhente oplysninger om dette hos leverandør eller producent af de pågældende vinduer og vurdere, om det er forsvarligt.