Hvad laver et bestyrelsesmedlem?

11. maj 2022 Slået fra Af ad-mi-nist
Hvad laver et bestyrelsesmedlem?

I Selskabslovens §111 står der, at en bestyrelse har til ansvar at varetage den overordnede strategiske ledelse i en virksomhed. Endvidere er det også en bestyrelses ansvar at ansætte og sørge for, at der er en direktion til den daglige drift og ledelse af en virksomhed. I Selskabsloven er der også listet en række formelle ansvarsområder og opgaver, som en bestyrelse skal leve op til.

  • Varetagelse af den overordnede og strategiske ledelse samt sikre en forsvarlig organisation i virksomheden
  • Godkendelse af årsregnskabet
  • Ansættelse af direktionen og generel ansættelsespolitik
  • Modtage løbende rapportering af virksomhedens finansielle forhold, så det sikres, at kapitalberedskabet altid er forsvarligt
  • Sikre at bogføring og regnskabsaflæggelse og herunder betalinger af alle afgifter og skatter sker på en forsvarlig måde
  • Finansielle beslutninger
  • Etablering af nødvendige procedurer for risikostyring
  • Andre beslutninger af stor betydning for virksomheden

I den formelle del af et bestyrelsesarbejde er det bestyrelsens funktion at sikre, at der generelt er styr på virksomhedens økonomi og kapitalgrundlag. Dog består bestyrelsesarbejdet af meget andet end formelle opgaver.

Et ‘klassisk’ bestyrelsesmedlem hjælper virksomheder med at udvikle en eksisterende forretning, generere nye forretningsidéer eller hjælpe med at implementere nye tiltag, både operationelt og strategisk. De fleste virksomheder drifter i det daglige uden de store udfordringer, men der er også behov for at vækste og erobre nye markeder. Derfor kan det give god mening at hyre eksterne assistance for at minimere de forskellige risici, der som regel er forbundet i disse processer.

Nogle bestyrelsesmedlemstyper har fx strategisk ledelseserfaring, og kan være en god ressource til at præge en virksomheds strategiske beslutninger i samarbejde med ledelsen. Andre bestyrelsesmedlemmer har digitale ressourcer, som kan implementere strategiske marketingplaner eller valg af IT-systemer, som kan forbedre produktiviteten. Der er generelt mange forskellige bestyrelsesmedlemstyper, men fælles for dem alle er, at de kan bidrage til en forsvarlig organisation, træffe finansielle beslutninger og generelt implementere strategiske beslutninger.

Hvis man bevæger sig en smule væk for det formelle arbejde, så har mange bestyrelsesmedlemmer også andre roller. I mange bestyrelser er der forskellige bestyrelsesmedlemmer med forskellige kompetencer. Det kan give god mening at sammensætte en bestyrelse med forskellige kompetencer, for at man kan stå stærkest muligt.

Hvor ofte skal man deltage i bestyrelsesmøder?

Som tidligere nævnt er det individuelt hvor mange bestyrelsesmøder der afholdes årligt. I nogle virksomhedstyper kan det give bedst mening at afholde tolv møder om året, mens det andre steder kun giver mening at afholde bestyrelsesmøder kvartalsmæssigt. Der er også virksomheder som er i en sæsonbetonet branche, og derfor afholdes bestyrelsesmøderne enten i højsæsonen eller i den mindre travle tid af året.

Tager man gennemsnittet af bestyrelsesmøder afholdes der cirka seks om året. Med andre ord cirka hver anden måned. Endvidere afholdes der også strategiseminarer i mange virksomheder, samt løbende sparring med ledelsen for at sikre værdiskabelse i en virksomhed.