Få den erstatning du har krav på efter din skade

1. november 2021 Slået fra Af ad-mi-nist
Få den erstatning du har krav på efter din skade

Er du kommet til skade på den ene eller anden måde, kan det være svært at finde ud af, hvilke regler og rettigheder der gælder for erstatning. Hvor og hvornår skal man anmelde sin skade? Hvilken lovgivning hører skaden under? Er man overhovedet berettiget til erstatning, og i så fald hvor meget?

 

Disse er blot nogle af de spørgsmål og bekymringer, man som skadelidt kan have, hvad enten man har været impliceret i et trafikuheld, udsat for fejlbehandling på sygehuset, udsat for en forbrydelse eller noget helt fjerde, der har medført fysisk eller psykisk skade.

Hvornår er man berettiget til erstatning?

Reglerne for erstatning ved personskade er en relativ kompleks størrelse, da mange sager er forskellige i både sværhedsgrad og natur. Udgangspunktet er dog, at man er berettiget til erstatning, uanset om der er tale om svie og smerte, varige mén, tabt arbejdsfortjeneste eller tabt erhvervsevne.

 

Typisk er flere instanser involverede i erstatningssager, og det kan føles som en stor, juridisk og bureaukratisk jungle at navigere i. Derfor kan det være en fordel at rådføre sig med en professionel erstatningsadvokat, som kan sørge for, at alle akter i sagen overvejes og inkluderes – fra forsikringsselskabet og policer, over journaler og resultater fra sygehuset, til eventuelle dokumenter og beviser fra politiet.

 

Fordelen ved at inddrage en advokat er ikke alene forankret i den tryghed og tillid, det giver omkring processen. Advokaten har også den nødvendige ekspertviden og erfaring til at følge sagen til dørs og sørge for, at du får tilkendt den erstatning, du har krav på.

Ingen erstatning, ingen regning

Det kan imidlertid føles både grænseoverskridende og økonomisk uoverskueligt at inddrage en fremmed advokat til at føre en personlig sag – særlig når man som skadelidt i forvejen befinder sig i en potentiel presset situation.

 

Hos STORM Advokatfirma har man stor respekt og forståelse for de personlige implikationer og forhold, og det er vigtigt for deres advokater, at den personlige økonomi ikke også skal lide overlast under sagsforløbet.

 

Derfor opererer deres erstatningsadvokater ud fra princippet om ingen erstatning, ingen regning. Det betyder i praksis, at man kun betaler for deres arbejde, såfremt man vinder erstatningssagen.

 

Det er endvidere også muligt at få et gratis og uforpligtende møde med en af advokaterne, inden man beslutter sig for at gå videre i processen. På den måde kan man få en saglig vurdering af mulighederne for at opnå erstatning for sin skade, og først derefter tage stilling til, om det giver mening at lade sagen gå videre.