Har du styr på jeres IT-sårbarheder?

3. september 2021 Slået fra Af ad-mi-nist
Har du styr på jeres IT-sårbarheder?

Er du virksomhedsejer eller allerede etableret iværksætter, er du nok allerede bekendt med brugen af digitale værktøjer til understøttelsen af din forretning. For mange virksomheder og iværksætter udgør brugen af digitale værktøjer og IT-infrastruktur en stor kernedel af deres forretning. De giver os nye muligheder for at udføre arbejdet mere informativt, datadrevent og effektivt.

Dog giver et større antal digitale værktøjer og systemer også en større angrebsflade, når det kommer til IT-sikkerheden i jeres forretning.

IT-sikkerhedshændelser et stigende problem

Gennem de seneste par år har der været en stigning i sikkerhedshændelser, hvilket inkluder fænomener lige fra ransomware, hacker angreb, phishing og lignende. Selvom det oftest er større virksomheders navne, der bliver nævnt i mediernes søgelys, er cyber trusler stadigvæk en seriøs trussel for mindre virksomheder, iværksættere og startups.

Har I en ringe sikkerhed eller manglende, kan det give lettere indgange for uvedkommende aktører og cyberkriminelle. Det kan være indgange til jeres mest forretningskristiske data, informationer, personoplysninger og andre essentielle aktiver. Det er ikke altid at en sikkerhedshændelse er åbenlys i form af en kryptering af virksomhedens aktiver og adgange til dokumenter og computer. I mange tilfælde er sikkerhedshændelser mere gemte og tilsløret, hvilket kan være tilføjelsen af et dokument og fil, eller småændringer i disse.

Ifølge undersøgelser koster det i gennemsnittet danske virksomheder 1 million kr. for at udrede og forebygge skaderne ved en sikkerhedshændelse.

Nogle af de typiske faldgruber

Når det kommer til hele IT-infrastrukturen, hvilket også inkluderer diverse digitale værktøjer, findes der en række sårbarheds huller.

En af de typiske er brugen af svage eller samme kodeord til at logge ind på de forskellige tjenester. Ligeledes når det kommer til tilgangen af internet, hvor offentlige netværker er særligt kendt for at udsætte en sikkerhedsrisiko, når det kommer til adgang til jeres computere og systemer. Det at netværket er offentligt betyder, at mange andre kan koble sig til og udføre aktiviteter, hvis hensigt kan være mere ondsindede af natur.

En tredje faldgrube er de ansattes enheder såsom telefoner, men herunder også mailsystemer. En komprimeret enhed hos en ansat, kan give en indgang for cyber kriminelle til jeres netværk og dermed resten af jeres systemer og enheder, når enheden tilkobles jeres internet. Herunder, kan et klik på en komprimeret email være med til at give adgangen til jeres systemer eller indlede et potentiel angreb.

Scan jer frem til jeres sikkerhedshuller

Selvom det kan virke som en endeløs mission at sikre sikkerheden i jeres virksomhed, kan det betale sig. I kan her gøre brug af en sårbarhedsscan, hvilket er en software der scanner alle jeres potentielle sikkerhedssårbarheder i virksomheden.

Det kan her anbefales at lave løbende scanninger i takt med, at I får flere enheder og programmer ind i jeres arbejdsprocesser.